Konferans Bağlantısı (7 Aralık- General):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKBfYdfpq6TTSnp6NiFTPH3b8wMQQspwCab94IqN6sUQ1%40thread.tacv2/1700567480693?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49e94e5-0aaf-48 4f-acf2-fb247fb8b62c%22%2c %22Oid%22%3a%221f40d3bb-4516-4a5d-a2b5-23bf4a4f1b0c%22%7d

ZamanBaşlıklarNotlar


7 ARALIK
GÜN 1
MAA MERKEZ ZAL

10:30-11:00KAYIT
11:00-11:05Azerbaycan ve Türkiye İstiklal Marşı

11:05- 11:15
Altshuller Belgesel Film GösterimiInnovation management and TRIZ Institute

11:15-11:30
Hoş Geldiniz KonuşmasıProf.Dr.Arif Paşayev, Rektör, Milli Havacılık Akademisi

11:30-11:45
Hoş Geldiniz KonuşmasıProf.Dr. MusaYıldız, Rector, Gazi Universty

11:45-12:00

Hoş Geldiniz Konuşması
Prof.Dr.AliB.Kutvan,Başkan, Innovation Management and TRIZ Institute

12:00-12:30
ALTSHULLER ONUR ÖDÜLÜ TÖRENİInnovation Management and TRIZ Institute

12:30-12:50
Açılış KonuşmacısıVictorFey, TRIZ Master, TRIZ Group LLC Başkanı

12:50-13:10
Açılış KonuşmacısıJohnGodel, (Alpine Technologies,USA)
13:25-13:45Gazi Universitesi – Milli Havacılık Akademisi Ortaklık Protokolü Töreni

13:45-14:00Kahve Molası / Resepsiyon Salonu
14:00-14:20Açılış KonuşmacısıProf.Dr.Çetin Elmas Gazi Universitesi

14:05-14:25
ALTSHULLER ONUR ÖDÜLÜ TÖRENİ Gazi Universitesi – Milli Havacılık Akademisi Ortaklık Protokolü TöreniInnovation Management and TRIZ Institute

14:25-14:40
Kahve Molası / Resepsiyon Salonu


14:40-14:55

TRIZ GRAN PRIX PREZENTASYON VE SEREMONİ
Michael Rubin
TRIZ Master, Başkan, Uluslararası “TRIZ Developers Derneği”
Toplantı


14:55-16:25
Panel II. Oturum
Saida Ahmadova Triz club Sedri
Victor Fey, TRIZ Master
Michail Rubin, TRIZ Master
– P.Amnuel, TRIZ Master (online)
A.Kulakov, TRIZ Expert (online)


Moderator: N. Aliyev
Executive Director of IMTI

18:30-18:45
Kapanış konuşması ve 1. günün sonu

20.00– 22.30
Gala Yemeği
8 ARALIK PERŞEMBE
2 GÜN
NAA Oda N_

11:00-16:45
Bilimsel Makale Sunumu
MS Teams / Onlayn

16:45-17:00
Kapanış konuşması ve kapanış
konferansı