Akademik makaleler İngilizce, Azerice ve Türkçe olarak yazılabilir (Her sunumun içeriği 10 dakikalık sunum + 5 dakikalık soru-cevap süresi içerir). Hem tam makaleyi hem de özet makaleyi göndermek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: https://submission.iimtc.net

İnceleme ve Yayımlama Süreci Hakkında
•Makaleler, yayımlanmaya dahil edilmek için yüksek kalitede hazırlanmalıdır.
•İnceleme süreci çift-kör bir şekilde yürütülür, bu da inceleyicilerin makale yazarlarını göremeyeceği anlamına gelir.
•Tüm başvurular en az iki bağımsız inceleyici tarafından değerlendirilir.
•Bir makalenin özet olarak yayımlanması veya dergilere tavsiye edilmesi için konferansta sunulması gerekmektedir.
•İncelemeler tamamlandıktan sonra yazarlar, hakem incelemesi raporlarını görebilirler. Sonraki adım makaleyi intihal açısından kontrol etmektir. Kabul edilen tüm makaleler konferans programına ve konferans özet kitabına dahil edilir.
•İngilizce, Azerice ve Türkçe olarak kabul edilen yüksek kaliteli ve sunulan makaleler, ISSUU, Index Copernicus, Google Scholar, Calameo, Zenodo tarafından endekslenen konferans bildirilerinde yayımlanacaktır.
•Makaleler SCOPUS tarafından endekslenen uluslararası dergilerde yayımlanacak ve seçilenler Springer tarafından endekslenen dergilerde yayımlanacaktır. Springer tarafından endekslenen dergilerde çalışmanızın yayımlanacağına dair herhangi bir garanti yoktur. Bu dergilerin onay vermesi durumunda, akademisyenler potansiyel olarak SCOPUS ve Springer tarafından talep edilen ek bir ücretle karşılaşabilirler.
•Tam metin makaleleriniz, dergilerin kapsamı ve kalite gereksinimlerine göre hakemlere yeniden değerlendirme için gönderilecektir.
•Dergilerin yayımlama koşullarına göre kabul ve reddetme hakkı editörlerindir.
Telif Hakkı ve Lisanslama
Telif Hakkı Politikası
Konferansın bildiri kitapçığında yayımlanan makalelerin yazarları, yayınlarının telif hakkını korurlar. Yazarlar, çalışmalarını çoğaltma ve yayma özgürlüğüne sahiptirler.
Yazarlar, makalelerinin tamamını veya bir kısmını kendi çalışmalarının derlemelerinde veya diğer yayınlarında kullanabilirler. Malzemenin yeniden kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lisans ayrıntılarını kontrol ediniz.

Lisans
CC kullanıcı lisansı makalenin yeniden kullanımını yönetir. Yayımlanmaya kabul edilen makaleler, Creative Commons Attribution 4.0 Lisansı altında yayımlanacaktır. Bu nedenle kullanıcılar, materyali herhangi bir ortamda veya formatta kopyalama ve yeniden dağıtma özgürlüğüne sahiptirler. Malzemeyi remix yapabilir, dönüştürebilir ve herhangi bir amaç için kullanabilirler.
Yazar(lar)ın Görevleri
Makalenin Yazarlığı
Yazarlık, bildirilen çalışmaya hayati katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır, bu da tasarım, uygulama, kavram ve yorum dahil olmak üzere. Sunulan yazıya önemli katkılarda bulunan tüm yazarlar, ortak yazarlar olarak listelenmelidir.

Orijinallik ve İntihal
Yazarlar, sundukları yazının içeriği, dili ve orijinalliği konusunda sorumludur. Yazarlar, eserlerini tamamen kendi yazmış olduklarından emin olmalı ve eğer yazarlar başka yazarların çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde atıfta bulunulduğundan veya alıntılandığından emin olmalıdırlar. İntihal, başkasının makalesini kendi makalesi gibi sunmaktan, başkasının makalesinin önemli bölümlerini (atıf yapmaksızın) kopyalamaktan veya yeniden ifade etmekten, başkaları tarafından yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları iddia etmeye kadar birçok farklı biçimde ortaya çıkabilir. İntihal, tüm formlarıyla etik olmayan yayınlama davranışını oluşturur ve kabul edilemezdir. Bir yazıyı hakemlere göndermeden önce, iThenticate tarafından benzerlik açısından incelenerek intihal açısından araştırılır.

Açıklama ve Çıkar Çatışmaları
Tüm yazarlar, yazılarının bulgularını veya yorumlarını etkileyebileceği düşünülebilecek herhangi bir mali veya başka önemli çıkar çatışmasını makalelerinde açıklamalıdır. Ayrıca, projenin finansal destek kaynakları da belirtilmelidir. Potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin açıklanabilecek örnekler; istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği, onurariumlar, ücretli uzman ifadesi, patent başvuruları/kayıtları ve hibe veya diğer finansmanlar gibi durumları içerebilir. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada bildirilmelidir.

• Raporlama Standartları
Yazının yazarları, yürütülen çalışmanın doğru bir açıklamasını sunmalı ve önemini tarafsız bir tartışmayla ele almalıdır. Temel veriler makalede doğru bir şekilde verilmelidir. Bir makale, diğer araştırmacılara çalışmayı tekrarlamalarına izin verecek yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Yanıltıcı veya bilerek kesin olmayan ifadeler, etik olmayan davranış oluşturur ve kabul edilemez. İnceleme ve profesyonel yayınlanmış makaleler de kesin, orijinal ve tarafsız olmalıdır ve editoryal görüş çalışmaları açıkça böyle tanımlanmalıdır.

• Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan, editöryal inceleme süreciyle ilgili olarak bir makale ile bağlantılı ham verileri sağlamaları istenebilir ve her durumda yayımlamadan sonra bu verileri makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmaları gerekebilir.

Çoklu, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayımlama
Gönderilen yazılar başka bir derginin değerlendirmesinde olmamalıdır. Aynı yazıyı aynı anda birden fazla dergiye göndermek, etik olmayan bir yayınlama davranışı oluşturur. Yazarlar ayrıca makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığından da emin olmalıdır.

• Yayımlanan çalışmalardaki Temel Hatalar
Bir yazar, kendi yayımlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ederse, yazarın görevi derhal dergi editörünü veya yayıncısını bilgilendirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmaktır.
YAZAR KILAVUZLARI
Araştırma makalesi, MS Office Word dosya formatında .doc veya .docx olarak hazırlanmalıdır. Sayfa boyutları sol kenarında 2.5 cm, sağ kenarında 1.5 cm ve üst ve altta 2.0 cm olmalıdır.
Gönderilecek araştırma makalesinin maksimum sayfa sayısı 15 sayfa, minimum sayfa sayısı ise 10 sayfa olmalıdır.
Konferansa sunulacak araştırma makalesinin başlığı, Times New Roman 14 punto, sadece ilk harfleri büyük harf, kalın ve ortada formatında yazılmalıdır. Yazar bilgileri (ad, soyad, üniversite ve e-posta), araştırma makalesinin başlığının altında Times New Roman 12 punto, kalın ve ortada formatında yazılmalıdır.
▪ Her makale, İngilizce özet ve yazıldığı dilde özet içermelidir. Özetler, Times New Roman 10 punto, satır aralığı 1.15 ve doğrultulmuş formatla yazılmalıdır ve minimum 150, maksimum 200 kelime olmalıdır.
▪ Araştırma makalesi, çalışma alanına uygun JEL kodlarını içermelidir. JEL kodları hakkında daha fazla bilgi için http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php adresini ziyaret edebilirsiniz.
▪ Araştırmanın anahtar kelimeleri minimum 3 ve maksimum 5 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler ayrıca İngilizce olarak özetin altında belirtilmelidir.
▪ Makalenin ana bölümü Times New Roman 12 punto, doğrultulmuş 3 satır aralığı – 1.15, paragraf öncesi ve sonrası 6 pt. ile yazılmalıdır. Her satır arasında boşluk bırakacak şekilde yazılmalıdır.
▪ Araştırmanın başlıkları Times New Roman 12 punto ile sola hizalanmış şekilde büyük harfle yazılmalı, alt başlıklar ise sadece başlığın ilk harfi büyük harf, kalın ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır.
▪ Tablo, şekil ve grafiklerin içsel girişleri, başlıkları ve alt başlıkları 1.0 satır aralığında, Times New Roman 10 punto ile yazılmalı ve başlıkları sadece ilk harf büyük harf olacak şekilde sola hizalanmalıdır.
Referanslar
Referanslar, APA (American Psychological Association) stili kullanılarak düzenlenmelidir. Daha fazla bilgi için https://www.verywellmind.com/apa-format-examples-tips-and-guidelines-4020415 adresini ziyaret edebilirsiniz. Referanslar metin içinde açıkça belirtilmelidir, örneğin (Smith, 2006) veya (Smith, 2006, s.45) gibi, eğer tam bir alıntı kullanılıyorsa. Makalenin sonunda yazar(lar), aşağıdaki gibi alfabetik sırayla tam referansları sunmalıdır:
Kitaplar: Yazar, A. A. (2012). Bu bir kitap başlığıdır. Abingdon: Routledge.
Dergiler: Yazar, A. A. (2011). Makale başlığı. Dergi Başlığı, 5(1), 123–231. doi:xx.xxxxxxxxxx.
Konferans Bildirileri: Yazar, A. A. (2017, Mart). Makale başlığı. Sunum yapılan Konferans Adı, Yer.
İnternet kaynakları: Yazar, A. A. (2017). İş başlığı. Erişim tarihi ay gün, yıl, kaynak adresinden alındı. Eğer yazar veya tarih yoksa www.worldbank.org. Erişim tarihi Ağustos 8, 2017, http://
Referanslar Times New Roman 12 punto ile sıralı olarak verilmelidir, önce ve sonra 0 boşluk bırakılarak.

KAYNAKLAR

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.
Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
American Psychological Association. (2003).
Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students’ adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

MAKALENİN İNTİHAL RAPORU, KAYNAKLAR LİSTESİNDEN SONRA EKLENMELİDİR. İNTİHAL YÜZDESİ %20’Yİ AŞMAMALIDIR!